»

Vitajte


ALL SERVICE zabezpečuje 20 rokov komplexné služby v oblasti facility management

HLAVNÉ PRIORITY:
úspešnosť – tradícia

efektivita – systémy manažérstva podľa noriem

STN EN ISO: 9001:2008
STN EN ISO: 9001:2009
STN OHSAS ISO: 18001:2009
STN EN ISO: 14001:2004
STN EN ISO: 14001:2005

komplexnosť – kompletná ponuka služieb

rýchlosť – krátke dodacie lehoty

kvalita – pravidelné školenia zamestnancov

profesionalita – členstvo 1. SOP