Odpadové hospodárstvoVýznamný krok v ochrane životného prostredia je efektívne hospodárenie s odpadmi.  Zrealizovali sme množstvo úspešných projektov zameraných na zber, separáciu a recykláciu odpadov.
 V tejto oblasti poskytujemexx:

Odvoz odpadu

– pravidelný odovoz odpadov z nádob s objemom 110,120,140 a 240 litrov, 1100 litrov a kontajnerov a veľkokapacitných kontajnerov o obsahu 5 až 7 m3

Zneškodňovanie odpadu

– skládka

-separácia a čiastočná recyklácia

Zhodnocovanie odpadu

– kompostáreň,

– zhodnocovanie biologického odpadu dážďovkami

Certifikáty

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Predĺženie súhlasu na pravádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov Kompostáreň Stráňavy
 

Prečo by sa mal separovať a recyklovať odpad? Pozrite si nasledujúcu reportáž.