Kontakt

Vysokoškolákov 1757/1,

010 01 Žilina

office : 041 500 10 62

allservice@allservice.sk

Sídlo kancelárie (osobné návštevy):
Tajovského 3214/33
010 01 Žilina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme aj pri osobnom rokovaní:

Ing. Albert Groma, 0918 671 264