Energetické úsporné projekty

Slovo energia počujeme viackrát za deň. Hovorí sa o zdrojoch energie, výrobe energie, dodávkach energie, spotrebe a cene energie a hlavne o šetrení energie.

Hlavné dôvody šetrenia energiou:

nedostatok fosílnych palív
nedostatočné využívanie netradičných zdrojov energie (slnka, vetra, geotermálnych prameňov, vody)
nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a človeka (dym, kyslé dažde, globálne otepľovanie…)

Energiou je potrebné šetriť:

vypnúť stroje, ktoré sa práve nepoužívajú
zatvárať dvere a okná
izolovať, aby sa udržalo teplo
používať energeticky efektívne spotrebiče a technológie
využiť niektorý z projektov spoločnosti ALL SERVICE, s.r.o.

ENERGETICKÉ ÚSPORNÉ PROJEKTY

Verejné osvetlenie
– pre obce, mestá a samosprávne kraje

Interiérové osvetlenie

– všetky vnútorné prvky osvetlenia, od poistky až po žiarovku

Viac informácií   tu alebo kontakt