Odpadové hospodárstvoVýznamný krok v ochrane životného prostredia je efektívne hospodárenie s odpadmi.  Zrealizovali sme množstvo úspešných projektov zameraných na zber, separáciu a recykláciu odpadov.
 V tejto oblasti poskytujemexx:

Odvoz odpadu

– pravidelný odovoz odpadov z nádob s objemom 110,120,140 a 240 litrov, 1100 litrov a kontajnerov a veľkokapacitných kontajnerov o obsahu 5 až 7 m3

Zneškodňovanie odpadu

– skládka

-separácia a čiastočná recyklácia

Zhodnocovanie odpadu

– kompostáreň,

– zhodnocovanie biologického odpadu dážďovkami

 

Prečo by sa mal separovať a recyklovať odpad? Pozrite si nasledujúcu reportáž.